Ochrona danych

Wyłączenie odpowiedzialności

Nie gwarantujemy, że informacje, udostępniane na naszych stronach internetowych, są kompletne, prawidłowe i zawsze aktualne, mimo że są one przygotowywane oraz aktualizowane według najlepszej wiedzy. Zapis ten dotyczy także wszystkich powiązań (”linków”), do których bezpośrednio lub pośrednio odsyła niniejsza strona. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść strony, do której dostęp uzyskano za pomocą takiego linku. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian lub uzupełnień udostępnionych informacji.

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

BOWA-elektronik GmbH & CO. KG, zwana dalej BOWA, szanuje sferę prywatności każdej osoby, odwiedzającej naszą stronę internetową. Chcielibyśmy poinformować o tym, jakie dane gromadzimy i jak je wykorzystujemy. Dowiesz się również, jak sprawdzić poprawność informacji oraz zlecić ich usunięcie w firmie BOWA. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych.

2. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych

Gromadzimy dane osobowe na potrzeby przetwarzania i wykorzystywania tylko, pod warunkiem dobrowolnego ich podania lub wyrażenia jednoznacznej zgody. W takiej sytuacji akceptujesz poniższe warunki korzystania z serwisu.

Odwiedzając naszą stronę internetową, na naszych serwerach automatycznie zapisywane są określone dane na potrzeby administracji systemu, do celów statystycznych lub zabezpieczenia. Twój adres IP, wersja przeglądarki internetowej, system operacyjny komputera, za pośrednictwem którego odwiedzany jest serwis, strona, z której nas odwiedzasz, strony, które u nas odwiedzasz i ewentualnie wyszukane hasła, których użyłeś, aby znaleźć naszą stronę. Dane te mogą potencjalnie dostarczać informacje co do określonej osoby, odwiedzającej stronę internetową. Dane osobowe nie są jednak w związku z tym wykorzystywane. Dane te są wykorzystywane wyłącznie anonimowo. Jeżeli BOWA udostępnia dane zewnętrznym usługodawcom, podejmowane są techniczne i organizacyjne środki, które gwarantują, że ich przekazywanie odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Jeżeli udostępnisz nam swoje dane osobowe, nie będziemy ich wykorzystywać, przetwarzać lub udostępniać przekraczając dopuszczalne prawem lub wyznaczone Twoją zgodą ramy. Ponadto Twoje dane będą udostępniane tylko, jeżeli zostaniemy do tego zobowiązani zarządzeniem urzędowym lub sądowym.
Zmiany "Informacji o ochronie danych" są publikowane na tej stronie. W ten sposób w dowolnym momencie możesz się dowiedzieć, jakie dane gromadzimy, jak to robimy i jak je wykorzystujemy.

Oczywiście w dowolnym momencie możesz cofnąć wyrażoną zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Aby to zrobić, wystarczy wysłać e-mail lub list do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, pana Hansa Joachima Dionisius, Staufenstraße 5, 73773 Aichwald hjdionisius@arcor.de

3. Bezpieczeństwo

BOWA przechowuje Twoje dane w sposób bezpieczny i w związku z tym podejmuje wszelkie środki ostrożności, aby chronić Twoje dane przed utratą, nadużyciem lub zmianami. Kontrahencie firmy BOWA, którzy mają dostęp do Twoich danych osobowych na potrzeby świadczenia usług serwisowych w imieniu firmy BOWA, są zobowiązani umownie do zachowania tych informacji w poufności i nie mogą wykorzystywać ich do innych celów.

4. Dane osobowe dzieci

BOWA nie chce gromadzić danych osobowych dzieci poniżej 14 roku życia. BOWA w razie potrzeby, w odpowiednim miejscu poinformuje jednoznacznie dzieci o tym, że nie powinny wysyłać danych osobowych do firmy BOWA.

5. Pliki cookie

W celu usprawnienia korzystania z naszej strony internetowej korzystamy z tzw. ciasteczek. „Ciasteczka" to krótkie informacje, zapisywane przez Twoją przeglądarkę przejściowo na dysku Twojego komputera, potrzebne do korzystania z naszej strony internetowej. Informacje, zawarte w plikach cookie, służą do zarządzania sesjami, w szczególności do poprawy nawigacji po stronie, a także zapewniają łatwość jej obsługi. Wykorzystywane przez nas pliki cookie nie powodują zapisu danych osobowych. W większości przeglądarek internetowej pliki cookie są automatycznie aktywne. Można tego zapobiec zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapisane na komputerze pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć usuwając tymczasowe pliki internetowe (pasek przeglądarki dodatkowe opcje internetowe).

6. Prośby i pytania/ pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

Zgromadzone dane są usuwane przez firmę BOWA po upływie ustawowego lub umownego okresu ich przechowywania lub jeżeli BOWA nie potrzebuje już tych danych. Oczywiście możesz w dowolnym momencie zażądać usunięcia swoich danych. W dowolnym czasie możesz też cofnąć wyrażoną zgodę na wykorzystywanie lub przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. W takich przypadkach lub w razie innych próśb związanych z danymi osobowymi, prosimy o przesłanie nam e-maila lub listu do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, pana Hansa Joachima Dionisius Staufenstraße 5, 73773 Aichwald hjdionisius@arcor.de.

7. Publiczny wykaz procedur

Federalna ustawa o ochronie danych (BDSG) przewiduje w § 4g, że pełnomocnik ds. danych osobowych zobowiązany jest do udostępnienia każdej osobie następujących informacji zgodnie z § 4e:

(1) Nazwa odpowiedzialnej jednostki: BOWA-elektronic GmbH & CO.KG

(2) Wspólnik odpowiedzialny osobiście / zarząd: Jens Kröber, Martin Heinrich

Kierownik ds. przetwarzania danych: Dietmar Seyboldt

(3) Adres odpowiedzialnej jednostki: Heinrich-Hertz-Straße 4 10, 72810 Gomaringen

(4) Cel gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystania danych:

  • Przedmiotem działalności jest produkcja, sprzedaż i montaż elektronicznych części na potrzeby medycyny oraz produkcja części dla przemysłu samochodowego

Spółka może nabywać lub posiadać udziały w przedsiębiorstwach wszelkiego rodzaju w kraju i za granicą oraz zawierać wszelkie transakcje, które służą przedmiotowi jej działalności.

(5) Opis zainteresowanych grup osób i związanych z nimi danych oraz ich kategorii:
Dane klientów, pracowników, emerytów, pracowników jednostek powiązanych, pracowników jednostek zewnętrznych (na zlecenie), personelu czasowego, kandydatów, zewnętrznych wynalazców lub spadkobierców, dostawców i usługodawców, zewnętrznych zleceniodawców, konsumentów, uczestników testów, osób odwiedzających zakład, inwestorów oraz analityków finansowych i akcjonariuszy - jeżeli są one potrzebne do realizacji celów, wskazanych w punkcie 7 (4).

(6) Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym mogą być przekazywane dane:
Podmioty publiczne oraz kasy chorych i organizacje zawodowe w przypadku istnienia odpowiednich przepisów prawnych, zewnętrzni zleceniobiorcy zgodnie z § 11 federalnej ustawy o ochronie danych BDSG, zewnętrzni usługodawcy, jednostki powiązane.

(7)  Zwyczajowe terminy usunięcia danych:
Ustawodawca nałożył różne obowiązki i terminy w związku z przechowywanymi danymi. Po upływie wskazanych terminów dane są rutynowo usuwane. Dane, których nie dotyczą te przepisy, są usuwane, gdy zniknie cel, dla których były gromadzone.

(8) Planowane przekazywanie danych do państw trzecich:
W ramach globalnego systemu informacji dane osobowe mogą być udostępniane wybranym kadrom kierowniczym również w państwach trzecich. Odpowiednie porozumienia w sprawie ochrony danych osobowych zgodnie ze standardami unijnymi są uzgadniane z zainteresowanymi przedsiębiorstwami umownie.

8. Korzystanie z wtyczek Facebooka i LinkedIna

Na naszej stronie internetowej potencjalnie mogą być wykorzystywane wtyczki ("wtyczki") do mediów społecznościowych facebook.com i linkedin.com, które obsługuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") i LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale,CA94085, USA ("LinkedIn"). Chodzi przede wszystkim o przyciski „Like" czy „Lubię to” Facebooka i przycisk „Share” LinkedIna.

Odwiedzając stronę internetową w naszym serwisie, która posiada taką wtyczkę, Twoja przeglądarka internetowa tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka lub LinkedIna. Treść wtyczki jest przekazywana przez Facebooka lub LinkedIna bezpośrednio do Twojej przeglądarki i przez nią łączona ze stroną internetową.

Dzięki integracji wtyczek, Facebook lub LinkedIn otrzymuje informację, że otworzyłeś daną stronę naszego serwisu. Jeżeli podczas wizyty na naszej stronie internetowej będziesz zalogowany na swoim koncie użytkownika na Facebooku lub LinkedInie, Facebook lub LinkedIn może przyporządkować tą wizytę do Twojego konta na Facebooku lub LinkedInie. Jeżeli wykorzystasz wtyczki, na przykład naciśniesz przycisk "Lubię to" lub „Share”, względnie dodasz komentarz, odpowiednia informacja zostanie przekazana przez Twoją przeglądarkę bezpośrednio do Facebooka lub LinkedIna i tam zapisana.

Cel i zakres gromadzonych danych, a także ich dalsze przetwarzanie oraz wykorzystywania przez Facebooka lub LinkedIna, a także związane z tym prawa i możliwości ustawień na potrzeby ochrony sfery prywatności można znaleźć w Zasadach dotyczących danych Facebooka lub LinkedIna:

http://www.facebook.com/policy.php.
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Jeżeli nie chcesz, żeby Facebook lub LinkedIn mógł przyporządkowywać wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika, musisz wylogować się z Facebooka lub LinkedIna przed wizytą w naszym serwisie.

9. Korzystanie z etracker

Za pomocą technologii firmy etracker GmbH (www.etracker.com) na stronie internetowej gromadzone i zapisywane są dane na potrzeby marketingu oraz optymalizacji. Na podstawie takich danych mogą być tworzone profile użytkowe pod pseudonimem. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie w pamięci pośredniej przeglądarki osoby odwiedzającej stronę internetową. Pliki cookie umożliwiają identyfikację przeglądarki internetowej. Zgromadzone za pomocą technologii etracker dane nie są wykorzystywane bez odrębnej zgody osoby zainteresowanej do identyfikacji odwiedzającego stronę i nie są łączone z danymi osobowymi poprzez właściciela pseudonimu. Można w dowolnym czasie nie wyrazić zgody na gromadzenie i zapisywanie danych ze skutkiem na przyszłość.